Struktura

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Sekretariat: Zofia Brajczewska

Struktura

 1. Zakład Protetyki Stomatologicznej
            kierownik: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut
 2. Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia 
            kierownik: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut
 3. Pracownia Implantoprotetyki Stomatologicznej 
            kierownik: Dr hab. n. med. Piotr Majewski
 4. Pracownia Materiałoznawstwa i Techniki Dentystycznej
            kierownik: Dr hab. n. med. Wojciech Ryniewicz
 5. Pracownia Techniki Dentystycznej
            ​​kierownik: Tech. dent. Magdalena Długosz-Molicka

Kadra Katedry Protetyki Stomatologicznej

 1. Dr hab. n. med. Jolanta Loster
 2. Dr hab. n. med. Wojciech Ryniewicz
 3. Dr hab. n. med. Aneta Wieczorek
 4. Dr hab. n. med. Piotr Majewski
 5. Dr hab. inż. Anna Ryniewicz, prof. AGH
 6. Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz
 7. Dr n. med. Andrzej Gala
 8. Lek. stom. Magdalena Orczykowska
 9. Lek. stom. Magda Krasińska-Mazur 
 10. Lek. stom. Małgorzata Górecka
 11. Lek. dent. Marcin Czarnek
 12. Lek. dent. Krzysztof Górowski
 13. Lek. dent. Karolina Krupińska-Franczak
 14. Lek. dent. Małgorzata Łazarz-Półkoszek
 15. Lek. dent. Aleksandra Smolana
 16. Lek. dent. Elżbieta Zarzecka-Francica

Kadra Pracowni Techniki Dentystycznej:

 1. Techn. dent. mgr Piotr Lasoń,
 2. Techn. dent. Magdalena Woźnica,
 3. Techn. dent. Sylwia Miękina- Fiałkowska,
 4. Techn. dent. Piotr Kądziołka,
 5. Techn. dent. Maciej Sawicki,
Wielkość fontu
Kontrast